Vinterbilder 2015

fotografering, idé, modeller

Reklambilder från Billingen i Skövde. Uppdraget gick ut på skapa vackra och kreativa reklambilder med fokus på skidor och Billingen i Skövde.Jag valde att fortsätta med den färgstarka stilen. För att skapa nya och unika reklambilder.