IT-pedgogiska priset 2011

Jag vann IT-Gymnasiet Sveriges årliga IT-pedagogiska priset 2011!

Vinsten är en resa till Ars electronica i Linz, Österrike.

Lite om tävlingen och motiveringen för vinsten:

IT-pedagogiska priset 2011

Allt fler skolor i Sverige erbjuder sina elever one-to-one lösningar. IT-Gymnasiet är inte unikt i sitt erbjudande längre, däremot är vi unika i vår långa erfarenhet att använda datorn i all undervisning.

Verksamhetsledningen vill därför sätta fokus på IT-pedagogiken och uppmuntra IT- Gymnasiets pedagoger att vidareutveckla de möjligheter datorn, multimedia, sociala medier och internet erbjuder i det pedagogiska arbetet. Av denna anledning har IT-Gymnasiet instiftat IT-pedagogiska priset.

Vad är då för IT-Pedagogik för IT Gymnasiet Sverige AB? Med IT-Pedagogik menar vi att man använder dator, multimedia och internet som pedagogiska hjälpmedel för att stödja eleverna i deras måluppfyllelse. Samtliga utbildare på IT-Gymnasierna ska vara IT- pedagoger.

De nominerade är:

Sundbyberg: Peter Ronnerstam
Göteborg: Johan Kivi
Södertörn: Jens Printz
Uppsala: Mikael Björk och Glenn Olsson
Västerås: Anders Lövgren
Örebro: Tobias Solem
Skövde: Tuana Fridén

Jag har intervjuat samtliga kandidater med huvudfokus på följande fråga: På vilket sätt hjälper de IT-pedagogiska metoder du använder dina elever att ha en god måluppfyllelse.
Jury bestående av Roger Karlsson (tillträdande regionchef ITG) och Jay Bradford (rektor ITG Örebro) tog sedan ställning till de enstaka kandidaterna utifrån min redovisning.
Tillsammans beslöt vi vem som ska tilldelas priset 2011.

 

Motivation:

Vinnaren har tagit fasta på hur viktigt det är att reflektera, beskriva och diskutera själva lärandeprocessen. Återkommande frågor som: vad har jag lärt mig, vilka problem har jag stött på, hur har jag löst problemet och varför har jag inte löst det, hjälper eleverna att komma till en djupare insikt om sitt lärande. Vinnaren ville erbjuda sina elever ett enkelt verktyg för detta och beslöt därför att bygga en digital portfolio och loggbok med bloggfunktion för sina elever. Förutom reflektion, snabb återkoppling, feedback och utvärdering genom läraren och den unika möjligheten att samla sina arbeten till en arbetsportfolio, så har eleverna även tillgång till varandras arbeten och idéer. Man delar med sig av sina kunskaper, man lär sig genom att lära ut. Eleverna tränas också i att använda sociala medier som ett personligt marknadsföringsverktyg.

Själva idén är inte unik – däremot är vinnarens målmedvetenhet att genomföra sin pedagogiska vision inom ett år unik.

Vinnaren är Tuana Fridén från IT-Gymnasiet Skövde

Christine Kastner Johnson verksamhetschef IT-Gymnasiet Sverige AB

Uppsala, 2011-05-27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *